GIỚI THIỆU

+ Tên gói cước: ST200
+ Phí đăng ký: 200,000 đ
+ Ưu đãi gói: ST200 là gói Data chính áp dụng cho TB theo DS
– Ưu đãi: 200K/30 ngày= 60GB (mỗi ngày có 2GB, hết lưu lượng dừng truy cập)
– 100 phút ngoại
– MP 20p/cuộc nội mạng.
Có tính năng gia hạn, hủy gia hạn và khôi phục

👉👉👉ĐĂNG KÝ NHANH