+ Tên gói cước: F90

+ Phí đăng ký: 90,000 đ

+ Ưu đãi gói: Chính sách: 90K/30 ngày= 5GB data

+ 250 tin nhắn nội mạng

+ 15 phút gọi ngoại

+ Miễn phí 10 phút/cuộc nội mạng trong vòng 30 ngày.

Thời gian đăng ký KM: 12 tháng tính từ tháng kích hoạt. Thời gian được hưởng KM: 12 tháng tính từ ngày đăng ký lần đầu tiên.

Đối tượng: áp dụng cho thuê bao di động trả trước kích hoạt từ 15/11/2018

=>> ĐĂNG KÝ NHANH